UBS likwiduje usługę Art Bankingu.

Categories:  INWESTOWANIE W SZTUKĘ
Tags: ,

Associated Press
UBS stops ‘art banking’ for rich clients
Art Banking

Warto inwestować w sztukę ?

Karl Schweitzer: Inwestowanie to wydanie pewnej kwoty na konkretny cel, ze sprecyzowanym zamiarem osiągnięcia zysku. W kontekście sztuki inwestowanie nabiera innego sensu. Prawdziwy kolekcjoner kupuje dzieło, by je mieć, by się nim cieszyć – dla niego to jest najważniejsze. Zwrot z inwestycji jest istotny dla pośrednika – nabywa coś po to, żeby sprzedać drożej. I w takiej właśnie sytuacji mówimy o inwestowaniu. Oczywiście, nikt nie lubi tracić pieniędzy. Kupujący chce wiedzieć, czy czasem nie przepłaca powyżej ceny rynkowej. I my takich informacji dostarczamy, natomiast nie oferujemy porad inwestycyjnych. Żeby ich bowiem udzielać, trzeba umieć prognozować przyszłość. Nabywając akcje bądź obligacje, zawsze mamy do czynienia z analizami ekonomicznymi. Na ich podstawie przewidujemy m.in. wysokość dywidendy, rozwój emitującej akcje spółki. Możemy analizować jakość zarządzania, plany ekspansji, wyniki… Dzięki temu wiemy, czy rekomendować zakup walorów, ich trzymanie lub sprzedaż. To wszystko nie jest jednak możliwe w przypadku kupowania dzieł sztuki. Nie ma odpowiednich analiz, liczbowych danych umożliwiających odpowiedzialne przewidywanie ceny. Nie możemy zatem sugerować kupna jakiegoś dzieła, prognozując na przykład, że jego wartość wzrośnie o 20 procent. Byłaby to czysta spekulacja.

Dr Karl Schweizer, szef działu UBS Art Banking and Gold & Numismatics. Stworzył tę zupełnie nową usługę dla zamożnych klientów w roku 1998. Dołączył do grupy Wealth Management Solutions, przechodząc z SBV Private Banking, gdzie był odpowiedzialny za stworzenie nowego departamentu współpracy z zewnętrznymi firmami, specjalizującymi się w asset management, optymalizacji podatkowej oraz w doradztwie w zakładaniu fundacji i trustów. Zanim rozpoczął pracę w UBS jako dyrektor wykonawczy w Cantrade Private Banking Group w Zurychu, był radcą prawnym i sekretarzem generalnym grupy. Ukończył Uniwersytet w Bazylei. Jest doktorem habilitowanym prawa. źródło

Bank UBS, w wyniku zaangażowania na rynku sub-prime w USA, poniósł gigantyczną stratę 21 miliardów franków szwajcarskich (ponad 60 miliardów złotych) w 2008 roku i zamyka wszystkie działy nie związane z core-biznesem bankowym. Ten los spotkał między innymi art banking. źródło Artbazaar

Co to oznacza dla rynku sztuki?

Inwestowanie w sztukę - artykuły

Categories:  bezdroża sztuki
Tags: , ,

12. 03. 2008. - W co inwestować w 2008 roku: Sztuka inwestycji w sztukę - inwestycje.pl

12.09.2005. - Obraz zamiast akcji jako lokata kapitału? - finanseosobiste.pl

Inwestycja i przyjemność w jednym?

Teraz to możliwe. Od niedawna Polscy inwestorzy mogą korzystać z nowych możliwości lokowania nadwyżek finansowych. Choć z tego typu usług korzystają głównie firmy i zamożni klienci warto poznać ten rodzaj inwestycji…