Sposób poprawy wizerunku.

Categories:  INWESTOWANIE W SZTUKĘ

Art banking czy wine banking mogą jeszcze budzić pewną sensację, ale potwierdzają, iż każdy sposób jest dobry, aby pozyskać klienta. Można wskazać też na inne interesujące zakresy oferty, jak np. numizmatyka czy filatelistyka, a nawet inwestycje proekologiczne – dla poprawienia wizerunku zarówno banku, jak i klienta. Jednak naprawdę ważną częścią pozafinansowego biznesu w private bankingu są i będą nieruchomości.

Należy też pamiętać, iż każdy rynek, czy to sztuki czy wina, to jednak dalej rynek z własną zmiennością cen oraz specyficzną płynnością. „Inwestycje alternatywne” bywają często bardzo kuszące, ale na tym rynku, tak jak na wszystkich innych, jedna rzecz jest niezmienna: ryzyko. W inwestowaniu obowiązuje pewna ogólna reguła, którą potwierdzi każdy profesjonalista od finansów. Nie można inwestować całego kapitału tylko na rynku finansowym. To zbyt abstrakcyjne miejsce. Prawdziwa dywersyfikacja kapitału musi zawsze wykraczać poza finanse. >> dalej

Specjalne względy dla bogaczy Rozmowa z prof. Leszkiem Dziawgo, kierownikiem katedry zarządzania finansami w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Gazeta Bankowa Rozmawiają Małgorzata Alicja Dudek, Andrzej Gelberg

Comments are closed.