Sztuka - pieniądze dobrze zainwestowane

Categories:  INWESTOWANIE W SZTUKĘ, bezdroża sztuki

Od 9 maja 2008 rozpoczyna się dostarczanie Memorandum Inwestycyjnego zainteresowanym objęciem akcji Art NEW media S.A. Spółka będzie pierwszą firmą związaną z rynkiem sztuki na alternatywnym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Autoryzowanym doradcą Spółki jest Carlson Capital Partners Sp. z o.o.

Art NEW media S.A. wkracza na New Connect

Działalność Art NEW media S.A.

* Obrót dziełami sztuki - Usługi związane z obecnością w Internecie
* Usługi bezpośrednio związane z dziełami sztuki
* Usługi związane z włączeniem sztuki w proces komunikacji marketingowej

Spółka Art NEW media S.A. jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem zmierzającym do profesjonalnego, harmonijnego i efektywnego połączenia świata biznesu i kultury. U podłoża projektu legł zamiar dostarczania kompletnych rozwiązań dotyczących całego rynku sztuki, nie tylko związanych bezpośrednio z obrotem dziełami sztuki. Proponowane rozwiązania wybiegają znacząco poza ramy Public Relations, z którym większość działań z zakresu kultury i sztuki jest utożsamianych.
więcej

MARKA I PRZEJRZYSTOŚĆ DZIAŁANIA

Specyfika rynku, na którym Spółka prowadzi swoją działalność sprawia, iż podstawą osiągnięcia sukcesu są wiarygodność i uczciwość wobec Artystów, Klientów oraz osób z nią współpracujących. W dbałości o przejrzystość działania audytorem Art NEW media S.A. jest niezmiennie jedna z renomowanych firm audytorskich - BDO Numerica S.A.
Badania sprawozdań finansowych przeprowadzane przez nią w latach 2000-2007 potwierdzały rzetelność działań - opinie nie zawierały zastrzeżeń ani uwag.

SZTUKA INWESTOWANIA W SZTUKĘ

  • Profesjonalne zarządzanie sztuką pomaga chronić jej wartość
  • Galeria Art NEW media

KOMERCYJNE UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Art NEW media S.A. planuje rozwijać przeznaczone dla prywatnych i korporacyjnych klientów usługi w zakresie szeroko rozumianego art bankingu.
SZTUKA KOMUNIKACJI

WYDAWNICTWO

INTERNET

  • www.artnewmedia.pl
  • www.sztuka.pl

Osoby do kontaktu:

Andrzej Wysocki
tel. kom. +48 601 22 31 73
a.wysocki@artnewmedia.pl

Marek Nowicki
tel. kom. +48 501 05 56 23
m.nowicki@artnewmedia.pl

Arkadiusz Kowalski
tel. kom. +48 604 94 78 25
kowalski@carlsonfinance.com

Marlena Wilbik
tel. kom. +48 601 32 43 81
marlena@marvil.pl

Tags: , ,

Comments are closed.