Rynek dzieł sztuki. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju.

Categories:  SZTUKA I PRAWO, abc rynku sztuki
Tags: , ,

Dnia 31 marca 2010 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Rynek dzieł sztuki. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju.” Miała ona na celu analizę stopnia regulacji i ingerencji ustawodawcy w obrót ruchomym dziedzictwem, jak i wyznaczenie perspektyw rozwoju rynku dzieł sztuki w Polsce. >> więcej >> prawnik.pl