Gdzie kupować?

Categories:  INWESTOWANIE W SZTUKĘ, abc kolekcjonera
Tags: , , , ,

Posługując się kluczem możemy kupować wszędzie, także na targowiskach czy aukcjach internetowych. Ważna jest przynależność dzieła do zbioru, a nie jego samoistna wartość. Kupując sztukę współczesną najbezpieczniej jest zwrócić się bezpośrednio do artysty. Zalety takiego rozwiązania są oczywiste: artysta gwarantuje, że autorstwo, przez co obniżamy koszt inwestycji o honorarium rzeczoznawcy. Cena obrazu w pracowni artysty jest zwykle niższa, a jeśli nie jest niższa to za te same pieniądze kupujemy lepszy obraz. Jest wspólną cechą wszystkich artystów to, że najlepsze obrazy nie są sprzedawane w galeriach. Rozstanie z dziełem to jak rozstanie z dzieckiem. Chętnie pozbywają się słabszych prac, dobre zatrzymują. Prawdziwy kolekcjoner, znawca potrafi rozpoznać dobry obraz i potrafi tak pokierować transakcją, że artysta sprzedaje mu obraz, z którym nie miał zamiaru się rozstawać. W galerii sztuki może co najwyżej dostać upust.[$]

KLUCZE kolekcjonera sztuki.

Categories:  INWESTOWANIE W SZTUKĘ, abc kolekcjonera
Tags: , , ,

Zdając się na “klucz” kolekcjoner tworzy nową wartość: zbiór prac “o treści” albo “na temat”. Taki zbiór jako całość, staje się wartością samoistną i przyczynia do wzrostu wartości poszczególnych, wcześniej mało wartościowych dzieł z kolekcji. Klucz jest swego rodzaju przewodnikiem po sztuce, definiuje granice zbioru, i aby w nich się utrzymać inwestor (kolekcjoner) musi stopniowo gromadzić informacje i nabywać kompetencji. Po pewnym czasie zdobyte informacje stają się cenną kompetencją. To chwila, w której możemy zacząć w miarę bezpiecznie inwestować w sztukę. [$]

Dobra inwestycja.

Categories:  INWESTOWANIE W SZTUKĘ, abc kolekcjonera
Tags: , , ,

Dobra inwestycja to obraz współczesny, a ten powinien nas dziwić, zaskakiwać, odrzucać. Może się nie podobać. Każdy, kto ma wyczucie stylu potrafi ocenić, czy dany obraz jest kompatybilny z tym co dzieje się wokół. Czy obraz, który wygląda na klasyczny jest klasyczny, czy jest jedynie imitacją klasyki? Chyba nikt nie zaprzeczy, że inną wartość ma obraz Matejki, a inną obraz namalowany w konwencji Matejki. Inwestor musi umieć to odróżniać.
Niestety to nie jedyna pułapka jak czyha na inwestora. Obraz przystający do tego co wokół nas, do nowoczesnego samochodu i telefonu może tylko sprawiać takie wrażenie, może być imitacją. Artysta świadom potrzeb potencjalnego nabywcy produkuje prace, które są “identyczne z nowoczesnymi”.

Sedno tkwi w zawartości “opakowania”. W odpowiedzi na pytanie czy mamy do czynienia z oryginałem czy substytutem. Ten kto żyje wśród substytutów nie rozpozna oryginału, nie odróżni brylantu od szkiełka. Kto nie posiadł takiej umiejętności powinien zdać się na znawców, albo tworzyć kolekcję według klucza. [$]

Inwestor w pułapce.

Categories:  INWESTOWANIE W SZTUKĘ, abc kolekcjonera
Tags: , , , , ,

Inwestując w sztukę należy pamiętać, że w renomowanych galeriach sztuki i na uznanych aukcjach domów aukcyjnych znajdują się nie te prace, które są najlepsze, ale te, które są i były najchętniej kupowane, a więc są bardziej niż inne prace “przeciętne”. Nie potrzeba psychologa, by zauważyć, że większość z nas zwraca uwagę na podobne obrazy. Preferujemy obrazy oswojone przez publikację, muzea, galerie sztuki czy media. Chętnie sięgamy po to, co znajome, po znane nazwisko, zrozumiały przekaz, realistyczny obraz. Wiedzą o tym artyści i “tworzą” swoiste kontinuum oswojonych dzieł sztuki. Oczywiście te prace są nieco inne niż te dawne, trochę bardziej współczesne, ale nie wyważają żadnych drzwi, są “konwencjonalne” i to stanowi ich komercyjną siłę. Ta przyciągająca naszą uwagę konwencjonalność, jest pułapką. Obrazy zwykle są dobrze namalowane i dobrze oprawione, kosztują dużo, a my chętnie i odważnie płacimy, bo wydaje się nam, że rozpoznajemy jakość. Niestety to zwykle chybiona inwestycja. [bb]

Aby inwestować w sztukę nie trzeba być milionerem.

Categories:  INWESTOWANIE W SZTUKĘ, abc kolekcjonera
Tags: , , ,

Utarła się opinia, że kupowanie obrazów, tworzenie kolekcji i handlowanie nimi to zajęcie dla elity finansowej. Sztuka nie jest pewną lokatą, jej wartość materialna wynika z wielu pozaekonomicznych zmiennych. Dużą rolę odgrywają media, epatując informacjami o zgromadzonych przez najbogatszych ludzi zbiorach o wielkiej wartości, o artystach, którzy jak Damien Hirst produkując “dzieła sztuki” przyczyniają się do utrwalania stereotypu, że wartościowa sztuka znajduje się poza zasięgiem przeciętnego inwestora.
Okazuje się jednak, że główny nurt handlu i inwestowania w obrazy to transakcje nie przekraczające kilku, kilkunastu tysięcy złotych. Za kilka tysięcy złotych można kupić rysunek dawnego mistrza, albo obraz twórcy współczesnego.

Wniosek nasuwa się sam: aby inwestować w sztukę nie trzeba być milionerem.

Inwestycja czy kolekcja?

Categories:  INWESTOWANIE W SZTUKĘ, abc kolekcjonera
Tags: , , , ,

Inwestowanie w sztukę - wciąż mało popularne w Polsce, przyciąga uwagę mediów. Choć jest zwykle kojarzone z kupowaniem drogich obrazów olejnych, inwestorzy coraz chętniej sięgają po prace na papierze, grafiki lub rysunki, po fotografie i digrafie. Takie prace mają cenę od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Są dobrą alternatywą dla mniej zamożnych inwestorów. Niestety podobnie jak wszystkie inne inwestycje wymagają kompetencji. Możemy się zdać na dom aukcyjny lub rzeczoznawcę, ale możemy także, poprzez kolekcjonerskie podejście do sztuki posiąść wiedzę potrzebną inwestorowi. [$]

Memento dla inwestorów i kolekcjonerów.

Categories:  INWESTOWANIE W SZTUKĘ, abc rynku sztuki
Tags: , ,

Zagadka: co jest droższe - Rembrandt czy Damien Hirst, autor rekina zakonserwowanego w formalinie? Ci, którzy rozglądają się po rynku sztuki, znają odpowiedź: sztuka dawna jest znacznie tańsza nie tylko od dzieł gigantów XX wieku. Także artystyczne przeboje sezonu biją na głowę dawnych mistrzów. Rembrandt przegrywa z rekinem, Anna Arno, Nowy Jork, wyborcza.pl 2008-11-14,

Ciekawe jak to wygląda z dzisiejszej perspektywy?

Sposób poprawy wizerunku.

Categories:  INWESTOWANIE W SZTUKĘ

Art banking czy wine banking mogą jeszcze budzić pewną sensację, ale potwierdzają, iż każdy sposób jest dobry, aby pozyskać klienta. Można wskazać też na inne interesujące zakresy oferty, jak np. numizmatyka czy filatelistyka, a nawet inwestycje proekologiczne – dla poprawienia wizerunku zarówno banku, jak i klienta. Jednak naprawdę ważną częścią pozafinansowego biznesu w private bankingu są i będą nieruchomości.

Należy też pamiętać, iż każdy rynek, czy to sztuki czy wina, to jednak dalej rynek z własną zmiennością cen oraz specyficzną płynnością. „Inwestycje alternatywne” bywają często bardzo kuszące, ale na tym rynku, tak jak na wszystkich innych, jedna rzecz jest niezmienna: ryzyko. W inwestowaniu obowiązuje pewna ogólna reguła, którą potwierdzi każdy profesjonalista od finansów. Nie można inwestować całego kapitału tylko na rynku finansowym. To zbyt abstrakcyjne miejsce. Prawdziwa dywersyfikacja kapitału musi zawsze wykraczać poza finanse. >> dalej

Specjalne względy dla bogaczy Rozmowa z prof. Leszkiem Dziawgo, kierownikiem katedry zarządzania finansami w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Gazeta Bankowa Rozmawiają Małgorzata Alicja Dudek, Andrzej Gelberg

Zdobywanie dobrego publicity. Zorganizuj konkurs.

Categories:  INWESTOWANIE W SZTUKĘ, abc rynku sztuki
Tags: , , , , , , ,

Oto jeden z przykładów:

Spojrzenia 2009 – Nagroda Fundacji Deutsche Bank

Warunki konkursu
Artyści zgłaszani są do konkursu przez 10-osobowy komitet nominujący, każdorazowo mianowany przez organizatorów imprezy. Każdy członek komitetu nominującego zgłasza 2 twórców. Zgłoszenie, w formie pisemnej (pocztą, faxem lub e-mailem) powinno wpłynąć do sekretariatu konkursu do dnia
21 kwietnia 2009. Uzasadnienie wyboru wraz z materiałem ilustracyjnym przedstawiającym przykładowe prace zgłaszanych artystów członkowie komitetu powinni dostarczyć w dniu obrad komitetu nominującego - 23 kwietnia 2009. W wyniku obrad komitetu zostanie nominowanych
7 artystów, którzy wezmą udział w wystawie i konkursie. Laureata konkursu wybiera 7-osobowe jury. Wyboru prac na wystawę dokonuje kurator wystawy (powoływany przez organizatorów konkursu).

Komitet nominujący
Pracuje w oparciu o regulamin obrad komitetu nominującego, który określa porządek obrad i sposób głosowania. Decyzje komitetu nominującego są niepodważalne i ostateczne, nie podlegają odwołaniu.

Nagrodą Deutsche Banku dla laureata konkursu jest 15 000 EURO. Drugą nagrodą jest wyjazd studyjny do Villi Romana we Florencji. Wszyscy artyści nominowani do udziału w konkursie i wystawie otrzymają honorarium w wysokości 2 000 PLN.

źródło: DB Polska S.A. Działalność społeczna

Sekretariat organizacyjny konkursu
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Julia Leopold
Pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
tel (22) 556 96 06
fax (22) 827 78 86
j.leopold@zacheta.art.pl

Na dobrej sztuce nie stracisz.

Categories:  INWESTOWANIE W SZTUKĘ
Tags: , , ,

Domy aukcyjne w Polsce przekonują, że na dobrej sztuce się nie traci. Jeśli tylko nie jesteśmy zmuszeni do natychmiastowej sprzedaży dzieł, ta długoterminowa inwestycja jest stosunkowo pewna i bezpieczna.

W domach aukcyjnych i galeriach niespotykane ożywienie. Część inwestorów wycofuje środki z giełdy i lokuje w dzieła sztuki, uważając ten rynek za pewniejszy.

Dzieła sztuki to inwestycja długoterminowa, ale bezpieczniejsza niż giełda i nieruchomości.
— To rynek odporny na kryzys i nie ma na nim sezonowości. O okresowych obniżkach wartości dzieł nie ma więc mowy. Kupujący na pewno nie straci — uważa Justyna Napiórkowska z Galerii Sztuki Napiórkowska.

Według Anny Niemczyckiej , eksperta portalu Inwestycje.pl, wzrost na rynku dzieł sztuki widać zarówno w czasie stabilizacji, jak i niepokojów finansowych.
(…)
“Trzeba jednak pamiętać, że sztuka to inwestycja z założenia długoterminowa i mało płynna. Aby inwestor mógł sprzedać dzieło, musi się znaleźć inny jego miłośnik. Do tego dochodzą mody, nieobce rynkowi sztuki. Należy więc uwzględnić jego sinusoidalny rozwój”- mówi Juliusz Windorbski, prezes DESA Unicum Łowcy okazji, Agnieszka Zielińska, Puls Biznesu, 31.05.2009

Niestety z inwestowaniem w sztukę jest jeden problem - przywiązujemy się do dzieł i sprzedaż ich jest bolesna. [red]