Cykl życia dzieła sztuki [1]

Categories:  Bez kategorii
Tags: , ,

“Dzieło sztuki tym się różni od produktów przemysłu sztuki i produktów przemysłowych, że nie zostaje wycofane z rynku, cykl życia dzieła sztuki jest tak długi jak czas który upływa do jego zniszczenia lub się nie kończy w danej kulturze ani poza nią. “

MAŁGORZATA KRUK, MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE FIRMY SIWIEC-ART | praca magisterska |
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU, KATEDRA MARKETINGU